Selección Idioma castellano Selección idioma english Selección idioma deutsch
La nostra cooperativa Producció Ecològica Els nostres productes On comprar els nostres productes Contactar amb ecoilla
 

QUI SOM?
Es tracta d’una cooperativa que engloba agricultors, horticultors, fructicultors i sobretot ramaders que produeixen sota certificació ecològica.

La Cooperativa de Productors d’Aliments Ecològics, fou constituïda l’11 de maig de 2004 per un grup de productors ecològics de l’illa de Mallorca. La seu social de l’entitat es troba situada en el Carrer des Triquet, 3, 1º de Sineu.

Aquesta Cooperativa agrupa en l’actualitat 14 socis i 21 socis col•laboradors, si bé, donat el curt temps de vida de l’entitat el nombre de socis es troba en constant creixement.

La Cooperativa neix arran de la necessitat d’organitzar la producció ecològica de l’illa, així com de poder fer arribar els productes locals als consumidors illencs.

Un dels problemes més greus amb els que ha de batallar l’agricultura convencional és la desconnexió existent entre els productors de matèries primeres i els consumidors. Tal i com el nom indica la vocació de la nostra Cooperativa és la de poder oferir als consumidors productes ja acabats, llests per ésser consumits.

De les diferents produccions ecològiques, el sector que en aquests moment necessita una empenta més forta, per tal que les seves produccions puguin arribar a la major part dels consumidors illencs interessats, són les produccions càrniques.

És pel motiu exposat, que la Cooperativa ha volgut en aquest moment centrar els seus esforços en aconseguir organitzar la producció, distribució i venda de la carn ecològica produïda en la nostra illa.

En aquest moments el socis de l’entitat gestionen ecològicament una superfície de 2.600 Ha, aproximadament un 13.5 % de la superfície en producció ecològica de l’illa. Entre aquestes, hi ha 1910 Ha que estan destinades a la producció de cereals i pastures, el què correspon a un 25 % del total de superfície mallorquina dedicada a aquest ús.

OBJECTIUS DE LA COOPERATIVA
a) Adquirir i criar animals; adquirir, elaborar, produir i fabricar per a la cooperativa o per a les explotacions dels socis menjars, adobs, plantes, llavors, materials, instruments, maquinària, instal•lacions i qualsevol altre element convenient per a la producció i foment del cooperativisme agrari.

b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir i comercialitzar, fins i tot directament al consumidor, els productes procedents de les explotacions de la cooperativa i dels seus socis en el seu estat natural o prèviament transformats.

c) Adquirir, parcel•lar, sanejar i millorar terrenys destinats a l’agricultura, la ramaderia i els boscos, així com construir i explotar les instal•lacions necessàries per a aquests fins.

d) Realitzar activitats de consum, especialment de prestació de serveis per als seus socis, mitjançant la contractació de treballadors per desenvolupar tasques a les explotacions dels socis i altres membres. Fomentar aquelles activitats encaminades a la promoció i millora de la població agrària i del medi rural.

e) Subministrar als seus socis carburants i lubricants dins de la legislació vigent.

f) Qualsevol altra activitat que sigui pressupost, conseqüència, complement o instrument per a la millora econòmica, tècnica, laboral, ecològica o social de la Cooperativa i de les explotacions dels socis.

g) Les activitats de la societat cooperativa seran complementàries a les que realitzin els seus socis.

h) La cooperativa ha de comercialitzar en comú la totalitat de les hortalisses i fruites que obtenen la qualificació de OPFH.

i) Assegurar la programació de la producció i la seva adaptació a la demanda, especialment pel que respecta a la quantitat i a la qualitat.

j) Fomentar la concentració de l’oferta i la posada en el mercat de la producció dels seus membres.

k) Reduir els costos de producció i regularitzar els preus de la producció.

l) Fomentar pràctiques de cultius i tècniques de producció i de gestió dels residus respectuosos amb el medi ambient, en especial per a protegir la qualitat de les aigües, dels sòls i del paisatge, per a preservar i potenciar la biodiversitat.Logo ecoilla